top of page

Enzoway

Vill ni ha ledare och medarbetare som utrustas till att leda sig själva och som bidrar till organisationens hållbara utveckling och framgång?

Enzoway är ett stödsystem som bidrar till en hållbar utveckling av människor och organisationer. 

Stödsystemet baseras på modeller och ett kraftfullt lättanvänt reflektionsverktyg i form av en app som skapar förutsättningar att bättre leda både sig själv och kollegor.
Enzoways modeller är som en osynlig hand att hålla i när det blåser, att ta beslut utifrån, så att magkänslan inte är grund för beslutet. En mental hjälpreda att ha som stöd.

I allt förbättringsarbete har mellanchefer en nyckelroll. De ska både leda arbetet med att implementera nya strategier, leda personal och hantera den dagliga verksamheten. Med hjälp av The Enzoway underlättas förbättringsarbetet. Att implementera The Enzoway innebär ingen risk för företaget. Inget ska bytas ut eller ändras i verksamhetens befintliga system. Visst krävs det en viss arbetsinsats att implementera The Enzoway men därutöver enbart möjligheter! The Enzoway är baserat på olika modeller kopplat till ett kraftfullt och lättanvänt digitalt reflektionsverktyg som bidrar till att förenkla och förtydliga den interna kommunikationen och att stärka den gemensamma kulturen i företaget.

Förbättringsarbete

I allt förbättringsarbete har mellanchefer en nyckelroll. De ska både leda arbetet med att implementera nya strategier, leda personal och hantera den dagliga verksamheten. Med hjälp av Enzoway underlättas förbättringsarbetet.

Att implementera Enzoway innebär ingen risk för företaget. Inget ska bytas ut eller ändras i verksamhetens befintliga system. Visst krävs det en viss arbetsinsats att implementera Enzoway men därutöver enbart möjligheter! Enzoway är baserat på olika modeller kopplat till ett kraftfullt och lättanvänt digitalt reflektionsverktyg som bidrar till att förenkla och förtydliga den interna kommunikationen och att stärka den gemensamma kulturen i företaget.

Företagets specifika verksamhet, tematiska arbete och mål kopplas till Enzoways stödsystem. Enzoways modeller och det digitala reflektionsverktyget, vilket bidrar till människors utveckling, blir till stor hjälp och nytta för att ännu bättre få ”jobbet gjort”.

Modellerna fungerar oavsett situation och kräver inte några förkunskaper. Med dessa modeller fokuserar vi på att arbeta med ”hur” snarare än ”varför” något eventuellt är som det är.

Med verktyget får vi en ökad grad av reflektion vilket förenklar och underlättar förbättringsarbetet.

Modellerna förenklar

1_edited_edited_edited.jpg
bottom of page