top of page
2.1_cloud.png

Teamet

Teamet som i dag utgör Enzoway har samtliga mångårig erfarenhet av att arbeta på olika chefspositioner i stora organisationer men också av att starta och utveckla företag och med allt som det innebär. Då tänker vi framför allt på att leda och utveckla företagets personal, det viktigaste vi har samtidigt som vi själva velat utvecklas som människor.

Vi har alla haft privata och professionella motgångar, framgångar och allt däremellan men nyfikenheten att fortsätta utvecklas och att anta nya utmaningar har aldrig försvunnit och vi har lärt oss så mycket på vägen.

Tillsammans arbetar vi nu för att ge fler möjlighet att dra nytta av de modeller, processer och det reflektionsverktyg som utgör Enzoway. Det ger resultat men inget gör sig av sig självt men är du eller din organisation villiga att ta reda på mer om hur vi kan stötta i er resa framåt så tveka inte att höra av dig!

Teamet som i dag utgör The Enzoway har samtliga mångårig erfarenhet av att arbeta på olika chefspositioner i stora organisationer men också av att starta och utveckla företag och med allt som det innebär.

Teamet som i dag utgör Enzoway har samtliga mångårig erfarenhet av att arbeta på olika chefspositioner i stora organisationer men också av att starta och utveckla företag och med allt som det innebär. Då tänker vi framför allt på att leda och utveckla företagets personal, det viktigaste vi har samtidigt som vi själva velat utvecklas som människor. Vi har alla haft privata och professionella motgångar, framgångar och allt däremellan men nyfikenheten att fortsätta utvecklas och att anta nya utmaningar har aldrig försvunnit och vi har lärt oss så mycket på vägen. Tillsammans arbetar vi nu för att ge fler möjlighet att dra nytta av de modeller, processer och det reflektionsverktyg som utgör Enzoway. Det ger resultat men inget gör sig av sig självt men är du eller din organisation villiga att ta reda på mer om hur vi kan stötta i er resa framåt så tveka inte att höra av dig!

Mats Lindahl, Ola Öhrling, Björn Mortensen, Eddie Freij, Fia Mårdfelt, Carina Jarleng.

The Enzoway befrämjar en helhetssyn, vilket bidrar till att för chefer och medarbetare tydliggöra nyttan av ett företags strävanden genom att skapa värde och sammanhang.

Enzoway Way
Vision:

Vi upplever Tillit när vi tar ett harmoniskt Ansvar för vår tilltro till samtliga intressenters: Integritet, Agenda / Intention, Kapacitet / Förmåga och Resultatfokus.
Vi upplever Framgång genom att varje dag strukturerat följa uppsatta planer och fokusera på process (”hur” vi gör vad och varför).

Detta gör oss Flexibla inom ramen för en tydlig Struktur. Vi upplever Passion när vi utifrån vår vision utövar ett pragmatiskt Ledarskap.

Värderingar:

bottom of page