top of page

Chefsstöd

Enzoway chefsstöd är ett tematiskt arbete för ett ökat självledarskap – vilket är grunden till ett bra ledarskap.

Enzoway hjälper dig att ta ut riktningen, hålla fokus och utveckla dig som ledare och människa.

Det Nyfikna Ledarskapet

Enzoway framhåller det nyfikna ledarskap och betonar vikten av att du som chef aktivt lyssnar och är verkligt nyfiken på dina medarbetare för att skapa en mer stöttande och produktiv arbetsmiljö. Frågan är vad man nyfiket ska titta och lyssna efter på vilket sätt? Nyfikenhet är inte något man har eller inte har utan detta behöver man träna upp och lära sig bemästra. Enzoway visar dig ”Hur”.

Enzoway framhåller det nyfikna ledarskap och betonar vikten av att du som chef aktivt lyssnar och är verkligt nyfiken på dina medarbetare för att skapa en mer stöttande och produktiv arbetsmiljö. Frågan är vad man nyfiket ska titta och lyssna efter på vilket sätt? Nyfikenhet är inte något man har eller inte har utan detta behöver man träna upp och lära sig bemästra. Enzoway visar dig ”Hur”.

Våga misslyckas snabbare

Öka din medvetandenivå och se till att våga misslyckas snabbare och gör en nystart.
Vi gör alla en hel mängd olika saker, både i arbetslivet och utanför, som helt enkelt inte fungerar. Det är så mycket rädsla kopplat till att röra sig framåt då det alltid innebär att vi blir ännu mer bedömda och, till och från, får en mängd obehagliga känslor inom oss. Det gör att vi inte sällan ligger som ett flygplan uppe i luften och cirkulerar men aldrig vågar landa. Potential behöver ageras ut för att bli till verklighet.
Våga agera för att därefter justera, förbättra och förfina längs vägen.

Öka din medvetandenivå och se till att våga misslyckas snabbare och gör en nystart.
Vi gör alla en hel mängd olika saker, både i arbetslivet och utanför, som helt enkelt inte fungerar.

Det är så mycket rädsla kopplat till att röra sig framåt då det alltid innebär att vi blir ännu mer bedömda och, till och från, får en mängd obehagliga känslor inom oss. Det gör att vi inte sällan ligger som ett flygplan uppe i luften och cirkulerar men aldrig vågar landa. Potential behöver ageras ut för att bli till verklighet. Våga agera för att därefter justera, förbättra och förfina längs vägen.

Upptäck mer av din inre ledare

Upptäck mer av din inre ledare - upptäck ditt sätt att bidra - Ge upp de tankemönster och beteenden från förr som inte längre är funktionella för dig i ditt ledarskap.Att vara ledare har inte i sig att göra med någon form av specifik titel utan att vara ledare handlar om att som individ mer och mer kunna röra sig bort ifrån att agera reaktivt till mer av ett proaktivt agerande.

Framgångsrikt hantera framgång

Vi tror gärna att, när framgång kommer så ska vi kunna hantera den utan problem och svårigheter. Det när verkligheten är precis den motsatta. Det är som svårast för oss att behålla kursen när saker och ting går bra. Enzoway visar dig vad det är som gör att framgången kan bestå och över tid och hur den kan fortsätta att utvecklas och förbättras.

Är du en av dem eller ser du till att ha en vision och tanke kring hur du bättre ska kunna bidra till de människor du har runtomkring dig?
Enzoway visar dig ”Hur”.

bottom of page