top of page
1.4_Artikel_cloud_.png

Våra ambassadörer

ANETTE NORBERG
Curlingskipper, två OS-guld, tre VM-guld och sju EM-guld.
Alldeles för många mår dåligt och världen är en utmanande plats, speciellt för de unga. Där tycker jag The Enzo Way är väldigt bra, att man får ta eget ansvar samtidigt som man får hjälp och stöd.

HENRIK ANKARCRONA
Förbundskapten hopplandslaget, EM-guld 2023, VM-guld 2022, OS-guld 2021
Hur kan jag bli mitt bästa jag oavsett störmomenten som finns där? Den mentala inställningen är otroligt viktig och här är The Enzo Way ett fantastiskt redskap fr att utveckla sig själv.

I allt förbättringsarbete har mellanchefer en nyckelroll. De ska både leda arbetet med att implementera nya strategier, leda personal och hantera den dagliga verksamheten. Med hjälp av The Enzoway underlättas förbättringsarbetet. Att implementera The Enzoway innebär ingen risk för företaget. Inget ska bytas ut eller ändras i verksamhetens befintliga system. Visst krävs det en viss arbetsinsats att implementera The Enzoway men därutöver enbart möjligheter! The Enzoway är baserat på olika modeller kopplat till ett kraftfullt och lättanvänt digitalt reflektionsverktyg som bidrar till att förenkla och förtydliga den interna kommunikationen och att stärka den gemensamma kulturen i företaget.

För människorna

Företagets verksamhet, tematiska arbete och mål kopplas till The Enzoways stödsystem för människors utveckling med dess modeller och det digitala reflektionsverktyget blir till en potentiellt stor hjälp och nytta för att ännu bättre få ”jobbet gjort”.

Kollegialt ansvar

Oavsett vilken roll man har i en organisation eftersträvas harmoni och balans mellan arbetsliv och fritid. Vissa roller kräver dock extra ansvar. Genom en tydlig kommunikation avseende förväntad målbild och ett gemensamt arbete att identifiera eventuella störningsmoment som måste hanteras för att ta ut riktningen byggs ett kollegialt ansvar upp. Allt hänger inte på ett par axlar, vi arbetar som ett team!

Modeller och verktyg

Modellerna och det digitala reflektionsverktyget introduceras först för cheferna som sedan kan leda medarbetarna i nästa steg. Det sänker tröskeln för implementering och ökar acceptansen. Medarbetarna introduceras först i modellerna och sedan i reflektionsverktyget.

Bygger för en hållbar hälsa

Hållbarhetsarbete är i dag en självklarhet i alla organisationer. Enzoway skapar förutsättningar för en hållbar hälsa.

bottom of page